EN FI
K KIRJAUDU

Terms & Conditions

1.4.2023

Nämä käyttöehdot (tai ”Ehdot”) koskevat Refrenssipalvelun käyttöä (tai ”Palvelu”). Kun rekisteröidyt Referenssipalveluun tai käytät Referenssipalvelua, hyväksyt nämä käyttöehdot. Palvelun kaikki oikeudet omistaa Inmedia Systems Oy (tai ”Palveluntarjoaja”).

Referenssipalvelun käyttöönotosta tehdään erillinen Palvelusopimus Palveluntarjoajan ja Palvelun käytöstä vastaavan asiakasyrityksen (”Tilaaja”) välillä, jonka perusteella Tilaaja antaa oikeuksia palvelun käyttöön Käyttäjille. 


Referenssipalvelun sisältö

Referenssipalvelu sisältää vähintään ne ominaisuudet, sovellukset, palvelut ja teknologiat, jotka olemme tarjonneet Palvelusopimuksen mukaisesti. Palvelua voidaan päivittää ja kehittää tarpeen mukaan. Tietojen organisointi ja analysointi on osa Palvelun toimintaa, jota jatkuvasti kehitetään.

Tietoja voidaan Palvelun käyttämisestä ja kehittämisestä johtuen tallentaa ja siirtää järjestelmien välillä. Palvelun tarjoaminen edellyttää Käyttäjän tietojen keräämistä, tallentamista ja käyttämistä. Tietoja käsitellään aina tietosuojaselosteen mukaisesti. 


Palveluiden käyttö

Palvelut ovat käytettävissä Tilaajan Palvelusopimuksen mukaisesti.

Palvelut ovat käytettävissä sähköisten viestintävälineiden kautta, Käyttäjä vastaa verkkopalveluntarjoajien data- ja mobiilidatamaksuista tms. kuluista.

Käyttäjän Palveluun lisäämät tiedot tulevat julkisiksi. Käyttäjä ja Tilaaja ovat vastuussa julkaistuista tiedoista sekä niiden oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Tilaaja ja Käyttäjä vastaavat, että heillä on lupa tiedon julkaisuun.

Voimme poistaa mitä tahansa Käyttäjän Palveluun laittamaa sisältöä tai tietoa, jonka uskomme rikkovan käyttöehtojamme tai olevan lainvastaista. Voimme myös estää käyttäjältä Palvelun käyttämisen samoista syistä.

Voimme irtisanoa tai lopettaa Palvelun omalla ilmoituksella.

Tilaaja voi pyytää Referenssipalvelua poistamaan Käyttäjän laittamaa sisältöä ja tietoa. Tilaaja voi irtisanoa Palvelun omalla ilmoituksella milloin tahansa.

Käyttäjä voi lopettaa Palvelun käyttämisen milloin tahansa.

Palvelu voi olla tilapäisesti joko kokonaan tai osittain poissa käytöstä esim. ylläpidon, päivittämisen, sähkökatkoksen tai sähköisten viestintämenetelmien palvelukatkosten vuoksi. Emme voi taata, että Palvelu on käytettävissä keskeytyksettä emmekä vastaa katkosten aiheuttamista vahingoista.


Käyttäjän velvollisuudet

Käyttäjäksi voidaan rekisteröidä täysi-ikäinen henkilö, jonka Tilaaja on hyväksynyt. Käyttäjä rekisteröityy omalla nimellään ja sähköpostillaan.

Käyttäjäksi voidaan rekisteröidä myös Tilaaja oikeushenkilönä.

Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua lainvastaisella, harhaanjohtavalla tai petollisella tavalla. Palvelua ei saa käyttää tavalla, joka häiritsee tai vaarantaa Palvelun käytön.

Palveluun voi lisätä vain tekstejä ja kuvia, jotka ovat Palvelun käyttäjä on kirjoittanut tai kuvannut itse tai joiden lisäämiseen Palveluun hänellä on oikeus. 

Käyttäjä ei saa julkaista mitään sisältöä (esim. kuvia, tekstiä), mikä sisältää yksityisiä tai luottamuksellisia tietoja, joiden julkaisuun Käyttäjällä ei ole lupaa tai jotka eivät ole Käyttäjän omia.

Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat oikeuden julkaisemaansa tai jakamaansa sisältöön. Käyttäjä vastaa siitä, että referenssin kohde on hyväksynyt tietojen julkaisemisen.

Jos Käyttäjä huomaa Palvelua koskevan virheen tai ongelman, hänen tulee ilmoittaa asiasta mahdollisimman pian.


Immateriaalioikeudet

Kaikki oikeudet Palveluun ja Palvelun omistusoikeus kuuluvat Palveluntarjoajalle. 

Käyttäjän Palvelussa julkaisema sisältö ja tiedot ovat julkisia eivätkä ne ole luottamuksellisia. Sisällön omistusoikeus on Palvelun Tilaajalla. Palveluntarjoaja ei vaadi omistusoikeutta Käyttäjän tuottamaan sisältöön.


Muut ehdot

Selvyyden vuoksi todetaan, että Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää Palvelussa tuotettua tietoa, pl. henkilötietoja, Palvelun kehittämiseen sekä tilastolliseen analysointiin ja tietojen yhdistämiseen.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä Ehtoja harkintansa mukaan ja muutoksista ilmoitetaan Tilaajalle ja Käyttäjälle ennen muutoksen voimaantuloa.

Osapuolten näiden käyttöehtojen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle esim. omistusmuutoksen yhteydessä.

Näihin Ehtoihin liittyvät riidat ratkaistaan lopullisesti Helsingin käräjäoikeudessa.


Yhteystiedot

Referenssipalvelu/Inmedia Systems Oy, Y-tunnus 1906813-6

Pallaskatu 5 as. 7

15900 Lahti


Yhteyshenkilö

Karri Naakka

karri.naakka@referenssipalvelu.fi

+358503864372

Käyttöehdot | Usein kysytyt kysymykset | Tietosuojakäytäntö